,,Islamizacija na našim prostorima kao istorijski fenomen“

Naš sagovnornik je gospodin Salih Selimović, dugogodišnji profesor, istoričar i publicista iz Sjenice. Poznat je po svojim istraživanjima u oblastima istorije islamizacije jugoslovenskih prostora, demografiji i migracijama stanovništva. Dobitnik je Vukove nagrade za 2013. godinu.
-Gimnazijalac: ,, Vi ste svesni svog porekla i razlikujete veru od nacije, ali koliko su toga svesni mladi u sredini iz koje Vi dolazite?’’
-Profesor Salih: ,,Mladi su jako loše informisani, ipak njihovi stariji znaju za to, jer u porodicama postoje oni najstariji, koji upravo o tome i pričaju. Problem je u tome što se mladi, na neki način, ne edukuju o tome u onom smislu u kojem bi trebali da znaju pravo istnu o svom poreklu! Pogotovo što političke stranke rade određeni posao, zbog svojih interesa, naravno, ali se tako pravi velika šteta mladima.’’
-Gimazijalac: ,,Ko zapravo insistira na imenu ,,Bošnjak’’ i da li ono kamen spoticanja u zbližavanju pravoslavaca i muslimana? ’’
- Profesor Salih: ,,To je takođe stvar politike, ovo je treći put da se pojavljuje težnja da se muslimani identifikuju kao Bošnjaci. Prvi su na tome insistirali Turci za vreme Austrougarske.Stanovnici Bosne bili su poznati kao ,,Bošnjaci’’, pa odatle samo ime ,,Bošnjak’’,medjutim,Turci su kasnije odustali od toga. Nakon što je Austrougarska osvojila BiH, ona je to forsirala, radi odvajanja muslimana od Srba. Muslimane su razdvojili od srpskog korpusa, da bi na kraju stvorili novu naciju u Bosni, kako bi nju, zajedno sa muslimanima, što više udaljili od Srba i same Srbije. Posle završetka I Svetskog rata to je zaboravljeno, jer sve što je veštačko postepeno gubi vrednost i nestaje. Komunisti su, potom, napravili veliki grešku dajući jugoslovenskim muslimanima pravo da se oglašavaju kao muslimani sa velikim M, kao atribut naciji,međutim vera i nacija nisu iste kategorije. Godine 1992, kad je došlo do raspada zemlje, veliki broj muslimanskih intelektualaca i političara smatra da ponovo treba da se uvede termin ,,Bošnjak’’, kao nacionalna odrednica, ipak određeni broj njih nije bio za to, jer su znali da to nije rešenje, ali uprkos njima na Bošnjačkom saboru 1993. muslimani su proglašeni za novu naciju, Bošnjačku naciju.’’
-Gimnazijalac: ,, Čiji je interes da Bošnjaci promovišu sebe kao poseban nardon? ’’
- Profesor Salih: ,, To je interes onih koji su večito razbijali Srpski nacionalni korpus. Ovo nije ništa novo, već je samo posledica stare politike, da se smanji Srpski nacionalni korpus, da se odvoje Srbi katolici, Srbi muslimani i da se onim malim brojem Srba pravoslavaca, koji su ostali,može lako manipulisati.
- Gimnazijalac: ,, Mislite li da je bošnjački poseban jezik u odnosu na srpski i možete li nam objasniti stav Bošnjačkog nacionalnog veća da prihvate bošnjački kao zvaničan jezik? ’’
- Profesor Salih: ,, S obzirom da su proglasili bošnjačku naciju, sad je bilo sasvim logično očekivati da će tražiti nešto čime će da je utemelje, a jedan od najvažnijih je upravo jezik. Zato su oni sad prešli na stvaranje bošnjačkog jezika, koji u suštini nema nikakve razlike u odnosu na srpski jezik, samo što ima veći broj turcizama, ali osim toga jako je sličan. Međutim , sad se pojavljuje težnja kako bi se opravdao taj zahtev za poseban jezik, tako da se od malih razlika, ulovno rečeno, ta dva jezika, prave velike.’’
-Gimnazijalac: ,, Upravo ovakve tribine doprinose zbližavanju Srba i Bošnjaka, možete li nam navesti još neke primere njihove saradnje?’’
- Profesor Salih: ,, Širok je prostor saradnje, s tim što političke stranke sužavaju taj prostor,na one koje su u njihovom interesu i taj način prave ogromnu štetu,jer ih interesuje trenutna korist. Oni ne razmišljaju o posledicama.’’
-Gimnazijalac: ,,Imate li nekih neprijatnosti zbog vaših stavova i samih predavanja?’’
- Profesor Salih: ,,Imam naravno,jer se ja služim samo svojim znanjem i onim što mogu dokazati. Mene ne interesuje dnevna politika. Ja iznosim istinu o našem poreklu, o tome ko smo, šta smo, odakle smo i naravno sve što sam uradio je usmereno na to da smo mi jedan narod sa dve vere, ali da te dve vere ne treba da nas razdvajaju, kad smo istog etničkog porekla.’’
-Gimnazijalac: ,, Imate li podršku među inetelektulacima, muslimanima u vašim stavovima ili ste usamljeni?’’
- Profesor Salih: ,,Iskreno, jako malo. Ipak ljudi su bazirani na poslove, zavisi im radno mesto od angažmana i zbog toga se i plaše. Baš zato pristaju na mnogo toga, što znaju da nije tako.’’
-Gimnazijalac: ,, Koju biste od Vaših knjiga izdvojili,kao Vama posebnu, a koju biste nama,mladima, preporučili?’’
- Profesor Salih: ,,Smatram da je moja najnovija knjiga, ,,Prezimena i njihovo poreklo na Sjeničko-pešterskoj visoravni’’, veoma korisna mladim. U novom izdanju knjige sa uspeo da prikupim dosta materijala, kojim se dokazuje ko je kakvog porekla i odakle je došao. Sve ono što sam ikad radio, sam upravo tom knjigom ovekovečio i završio poreklo muslimanskog stanovništa.’’
-Gimnazijalac: ,,I za kraj imate li neku poruku za naše čitaoce?’’
- Profesor Salih: ,,Moja je želja da mladi što više upoznaju svoju nacionalnu istoriju, jer narod koji ne zna svoju istoriju, on nema budućnost. Mora da se zna svoja prošlost, kako bi se razumela sadašnjost, aonda u nekom trenutku i planirala bolja budućnost!’’

Promocija romana „Razbila nas zvečka”

Danas se u našoj školi održala promocija knjige ,,Razbila nas zvečka”, a predstavila ju je upravo njena autorka Tijana Sovilj sa gošćama Ružicom Dabić i Gordanom Danilović. Knjiga je namenjena upravo nama, priča o skupu realnih dešavanja mladih koje je naša autorka saslušala. Likovi su "živi", atmosfera realna, a svaka priča iskrena je ispovest nekog deteta. Osim Tijane, sve oči bile su uperene i u đake Tehničke škole „Novi Beograd” ...(opširnije)

 
Dupla kruna na okružnom takmičenju u odbojci

U Prijepolju je 23. novembra održano okružno takmičenje u odbojci. Naši sjajni učenici, i muška i ženska ekipa, osvojili su PRVO MESTO.
Bravo! ...(opširnije)