Pripremna nastava iz matematike za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku Prijava za računarsko i sportsko odeljenje Raspored pisanih provera OBAVEŠTENJE O POČETKU NASTAVE U DRUGOM POLUGODIŠTU Raspored za profesore I i III razreda Raspored za profesore II i IV razreda Raspored pismenih vežbi u I polugodištu školske 2020-21 Pravilna upotreba zaštitnih maski (LINK) Preporuke za prevenciju COVID19 Preporuke za decu - COVID19 Simptomi COVID19 Kontakti instituta, zavoda za javno zdravlje,škole Udžbenici koji se koriste u Užičkoj gimnaziji I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Ir Is Anketa - izbor modela nastave Uputstvo o merama zaštite Stručno uputstvo za organizovanje nastave Prijava za upis učenika u srednju školu Izborni paketi za prvi razred Primeri dozvoljenih kalkulatora za prijemni ispit Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima Sportsko odeljenje u Užičkoj gimnaziji Izmena Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/20.godinu Obaveštenje za učenika o učenju na daljinu Poziv za javnu nabavku II razred Konkursna dokumentacija za ekskurziju II razreda Poziv za javnu nabavku Konkursna dokumentacija za ekskurziju IV razreda Enjoy the Journey Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Latinski rečnik Besplatna ONLINE pripremna nastava iz matematike i programiranja Raspored zvonjenja Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU Prva strana e-izdanja "Gimnazijalca"


MAJ212020
UŽIČKA GIMNAZIJA – SPECIJALIZOVANO ODELjENjE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT
kategorija: Aktuelnosti u školi

UŽIČKA GIMNAZIJA – SPECIJALIZOVANO ODELjENjE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT

Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za sport treba da omoguće da se unapredi kvalitet obrazovanja i vaspitanja učenika-sportista i budućih studenata viskokoškolskih ustanova, a posebno onih koje školuju buduće trenere u oblasti sporta i rekreacije i nastavnike fizičkog vaspitanja. Zahvaljujući kompetencijama stečenim tokom gimnazijskog školovanja, budući studenti raspolagaće znanjima i veštinama neophodnim za kritičko sagledavanje fizičke kulture, a posebno sporta kao društvene oblasti.


O SMERU

Specifičnost ovih odeljenja je u tome što će učenici za četiri godine imati ukupno 1115 časova iz oblasti sporta, što je mnogo više nego što predviđa nastavni plan ostalih gimnazijskih smerova. Iz premeta Sport i zdravlje, koji se u ostalim gimnazijskim smerovima javlja samo u obliku izbornog programa, učenici će imati 539 časova. Drugi predmet specifičan za učenike ovih odeljenja je Sport i trening, koji je zastupljen sa 576 časova u toku četiri godine. Uz pomenuti broj časova, sadržaje koji se izučavaju, stručne nastavnike i opremljenu školu, stvaraju se uslovi da maturanti postanu izuzetno efikasni studenti na odgovarajućim fakultetima. Učenici se na ovaj način posebno pripremaju za studije na fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja, uključujući i fakultete koji pripadaju univerzitetima Vojske Srbije i Policije Republike Srbije, pri čemu se ne uskraćuje prohodnost i na studijske programe iz drugih oblasti.


PREDNOSTI

Prednost obrazovanja u specijalizovanim odeljenjima je u tome što je broj učenika ograničen na 20, što omogućava efikasniji rad na časovima, a primenom savremenih tehnologija učenicima će biti omogućeno da prate nastavu na daljinu kada su na klupskim ili reprezentativnim pripremama i takmičenjima tokom školske godine.
U planu nastave i učenja specijalizovanih odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, tačno je preciziran broj teorijskih časova i časova vežbi koji će biti prilagođeni trenažnom procesu učenika u saradnji sa klubom u kome učenik trenira. U ostvarivanju različitih tema i dostizanju datih ishoda ostalih opšteobrazovnih predmeta, učenicima će biti dostupan širok dijapazon tema i sadržaja za izradu istraživačkih zadataka i projekata, kao i korišćenje metoda koji podrazumevaju aktivno učestvovanje učenika i upotrebu IKT-a.


SPECIFIČNI PREDMETI

Kada govorimo o nastavi predmeta Sport i trening, učenici će ovladati znanjima o sistemu fizičke kulture, istoriji sporta i olimpizma, sa posebnim osvrtom na sport kao društvenu delatnost i zakonitostima i pravilima trenažnog procesa.
Izučavajući predmet Sport i zdravlje učenici će ovladati znanjima o uticaju pravilne ishrane i suplemenata na postignuća u sportu, značaju sporta i vežbanja na reproduktivno zdravlje i zdravlje uopšte, kao i znanjima o ulozi sporta u unapređenju kvaliteta života i prevenciji korišćenja psiho-aktivnih supstanci.


PRIJAVLjIVANjE

Prijavljivanje učenika za sportsko odeljenje Užičke gimnazije je 8. i 9. juna 2020. godine.
U delu našeg sajta Info možete pogledati dokument Sportsko odeljenje u Užičkoj gimnaziji u kojem je na kraju Plan nastave i učenja za učenike sa posebnim sposobnostima za sport:
Autor:


17. februar. Pripremna nastava iz matematike za IT odeljenje
09. februar. Obaveštenje Gradjevinskog fakulteta o uspesima naših bivših učenika
28. januar. Likovni konkurs „Kola srpskih sestara“ koji neguje praznik Materice
28. januar. DELF ispiti 2020.
28. januar. PROJEKTNA NASTAVA "REALNI I IREALNI PROSTOR / projekcije enterijera i eksterijera"
27. januar. Školska slava Sveti Sava (video)
16. januar. Iskazivanje zainteresovanosti za vakcionisanje protiv COVID-19
14. januar. OBAVEŠTENJE O POČETKU NASTAVE U DRUGOM POLUGODIŠTU