Raspored za profesore I i III razreda Raspored za profesore II i IV razreda Raspored pismenih vežbi u I polugodištu školske 2020-21 Pravilna upotreba zaštitnih maski (LINK) Preporuke za prevenciju COVID19 Preporuke za decu - COVID19 Simptomi COVID19 Kontakti instituta, zavoda za javno zdravlje,škole Udžbenici koji se koriste u Užičkoj gimnaziji I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Ir Is Anketa - izbor modela nastave Uputstvo o merama zaštite Stručno uputstvo za organizovanje nastave Prijava za upis učenika u srednju školu Izborni paketi za prvi razred Primeri dozvoljenih kalkulatora za prijemni ispit Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima Sportsko odeljenje u Užičkoj gimnaziji Izmena Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/20.godinu Obaveštenje za učenika o učenju na daljinu Poziv za javnu nabavku II razred Konkursna dokumentacija za ekskurziju II razreda Poziv za javnu nabavku Konkursna dokumentacija za ekskurziju IV razreda Enjoy the Journey Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku Učenici prirodno-matematičkog smera školske 19/20 Učenici društveno-jezičkog smera školske 19/20 Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Latinski rečnik Besplatna ONLINE pripremna nastava iz matematike i programiranja Raspored zvonjenja Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU Prva strana e-izdanja "Gimnazijalca"


MAJ212020
UŽIČKA GIMNAZIJA – SPECIJALIZOVANO ODELjENjE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT
kategorija: Aktuelnosti u školi

UŽIČKA GIMNAZIJA – SPECIJALIZOVANO ODELjENjE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT

Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za sport treba da omoguće da se unapredi kvalitet obrazovanja i vaspitanja učenika-sportista i budućih studenata viskokoškolskih ustanova, a posebno onih koje školuju buduće trenere u oblasti sporta i rekreacije i nastavnike fizičkog vaspitanja. Zahvaljujući kompetencijama stečenim tokom gimnazijskog školovanja, budući studenti raspolagaće znanjima i veštinama neophodnim za kritičko sagledavanje fizičke kulture, a posebno sporta kao društvene oblasti.


O SMERU

Specifičnost ovih odeljenja je u tome što će učenici za četiri godine imati ukupno 1115 časova iz oblasti sporta, što je mnogo više nego što predviđa nastavni plan ostalih gimnazijskih smerova. Iz premeta Sport i zdravlje, koji se u ostalim gimnazijskim smerovima javlja samo u obliku izbornog programa, učenici će imati 539 časova. Drugi predmet specifičan za učenike ovih odeljenja je Sport i trening, koji je zastupljen sa 576 časova u toku četiri godine. Uz pomenuti broj časova, sadržaje koji se izučavaju, stručne nastavnike i opremljenu školu, stvaraju se uslovi da maturanti postanu izuzetno efikasni studenti na odgovarajućim fakultetima. Učenici se na ovaj način posebno pripremaju za studije na fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja, uključujući i fakultete koji pripadaju univerzitetima Vojske Srbije i Policije Republike Srbije, pri čemu se ne uskraćuje prohodnost i na studijske programe iz drugih oblasti.


PREDNOSTI

Prednost obrazovanja u specijalizovanim odeljenjima je u tome što je broj učenika ograničen na 20, što omogućava efikasniji rad na časovima, a primenom savremenih tehnologija učenicima će biti omogućeno da prate nastavu na daljinu kada su na klupskim ili reprezentativnim pripremama i takmičenjima tokom školske godine.
U planu nastave i učenja specijalizovanih odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, tačno je preciziran broj teorijskih časova i časova vežbi koji će biti prilagođeni trenažnom procesu učenika u saradnji sa klubom u kome učenik trenira. U ostvarivanju različitih tema i dostizanju datih ishoda ostalih opšteobrazovnih predmeta, učenicima će biti dostupan širok dijapazon tema i sadržaja za izradu istraživačkih zadataka i projekata, kao i korišćenje metoda koji podrazumevaju aktivno učestvovanje učenika i upotrebu IKT-a.


SPECIFIČNI PREDMETI

Kada govorimo o nastavi predmeta Sport i trening, učenici će ovladati znanjima o sistemu fizičke kulture, istoriji sporta i olimpizma, sa posebnim osvrtom na sport kao društvenu delatnost i zakonitostima i pravilima trenažnog procesa.
Izučavajući predmet Sport i zdravlje učenici će ovladati znanjima o uticaju pravilne ishrane i suplemenata na postignuća u sportu, značaju sporta i vežbanja na reproduktivno zdravlje i zdravlje uopšte, kao i znanjima o ulozi sporta u unapređenju kvaliteta života i prevenciji korišćenja psiho-aktivnih supstanci.


PRIJAVLjIVANjE

Prijavljivanje učenika za sportsko odeljenje Užičke gimnazije je 8. i 9. juna 2020. godine.
U delu našeg sajta Info možete pogledati dokument Sportsko odeljenje u Užičkoj gimnaziji u kojem je na kraju Plan nastave i učenja za učenike sa posebnim sposobnostima za sport:
Autor:


28. novembar. 185 godina od rodjenja Marka Tvena
23. novembar. Stogodišnjica rođenja Paula Celana
23. novembar. Rezultati DSD ispita
11. novembar. Projekat 'US Elections 2020'
01. novembar. Evropska oznaka kvaliteta
26. septembar. Evropski dan jezika 2020.
05. septembar. eTwinning nacionalne oznake kvaliteta
26. avgust. Raspored dolazaka učenika prvog razreda u ponedeljak, 31.8.2020.