Pripremna nastava iz matematike za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku Prijava za računarsko i sportsko odeljenje Raspored pisanih provera OBAVEŠTENJE O POČETKU NASTAVE U DRUGOM POLUGODIŠTU Raspored za profesore I i III razreda Raspored za profesore II i IV razreda Raspored pismenih vežbi u I polugodištu školske 2020-21 Pravilna upotreba zaštitnih maski (LINK) Preporuke za prevenciju COVID19 Preporuke za decu - COVID19 Simptomi COVID19 Kontakti instituta, zavoda za javno zdravlje,škole Udžbenici koji se koriste u Užičkoj gimnaziji I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Ir Is Anketa - izbor modela nastave Uputstvo o merama zaštite Stručno uputstvo za organizovanje nastave Prijava za upis učenika u srednju školu Izborni paketi za prvi razred Primeri dozvoljenih kalkulatora za prijemni ispit Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima Sportsko odeljenje u Užičkoj gimnaziji Izmena Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/20.godinu Obaveštenje za učenika o učenju na daljinu Poziv za javnu nabavku II razred Konkursna dokumentacija za ekskurziju II razreda Poziv za javnu nabavku Konkursna dokumentacija za ekskurziju IV razreda Enjoy the Journey Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Latinski rečnik Besplatna ONLINE pripremna nastava iz matematike i programiranja Raspored zvonjenja Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU Prva strana e-izdanja "Gimnazijalca"


JUN022020
Polaganje prijemnog ispita za odelјenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
kategorija: Aktuelnosti u školi

Poštovani učenci,

Sa cilјem uspešne realizacije prijemnog ispita za odelјenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku dajemo nekoliko neophodnih informacija:

1. Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku polaže se u Užičkoj gimnaziji, 10.06.2020. godine, od 10:00 časova.

2. Učenici koji polažu prijemni treba da budu u Užičkoj gimnaziji najkasnije u 9.15 časova.

3. Jedinstveni spisak svih učenika, iz različitih škola i gradova, biće istaknut u holu škole i na vratima učionica.
Jedinstveni spisak podrazumeva, da se učenici navode po azbučnom redu i da tako popunjavaju učionice i druga mesta polaganja.
Preporuka je da bude do 10 kandidata po učionici/prostoriji, odnosno da se obezbedi površina od 4 m² po kandidatu.

4. Potrebno je da učenici imaju đačku knjižicu sa fotografijom.
Dozvolјeno je poneti flašicu vode i pribor za rad lenjir, trougao, uglomer, šestar, hemijsku olovku, grafitnu olovku, gumicu i kalkulatore sa osnovnim računskim operacijama Primeri kalkulatora koji su dozvolјeni za korišćenje prikazani u drugom prilogu, u info fajlovima. Ne može se koristiti kalkulator na mobilnom telefonu. Mobilni telefoni su zabranjeni.

5. Učenici dobijaju u školi već pripremlјen prazan papir overen pečatom škole (2 po učeniku). Jedan papir se koristi za pomoćni rad i on se ne predaje. Učenici ne smeju imati kod sebe drugih papira.

6. Užička gimnazija, kao škola u kojoj se polaže prijemni, šalјe rezultate drugim školama. Na sajtu škola mogu se objaviti samo šifrirani rezultati (zaštita podataka o ličnosti).
U holovima matičnih srednjih biće istaknuti spisakovi sa imenom i prezimenom kandidata i rezultatom prijemnog.

7. Na prijemnom ispitu ne smeju da dežuraju nastavnici matematike, fizike i informatike i računarstva.
8. Preliminarni rezultati prijemnih ispita – do utorka, 16.06., do 08.00 časova
9. Konačni rezultati prijemnih ispita – do srede 17.06., do 08.00 časova


Autor: Emilija Stanković, pedagog


17. februar. Pripremna nastava iz matematike za IT odeljenje
09. februar. Obaveštenje Gradjevinskog fakulteta o uspesima naših bivših učenika
28. januar. Likovni konkurs „Kola srpskih sestara“ koji neguje praznik Materice
28. januar. DELF ispiti 2020.
28. januar. PROJEKTNA NASTAVA "REALNI I IREALNI PROSTOR / projekcije enterijera i eksterijera"
27. januar. Školska slava Sveti Sava (video)
16. januar. Iskazivanje zainteresovanosti za vakcionisanje protiv COVID-19
14. januar. OBAVEŠTENJE O POČETKU NASTAVE U DRUGOM POLUGODIŠTU