Prijava za prijemni ispit u specijalizovanom odeljenju Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u sportsko odeljenje Raspored zvonjenja Raspored izdavanja sportske sale Osiguranje - predugovorna informacija Zahtev za naknadu štete - nezgoda Osiguranje - tabela invaliditeta Posebni uslovi za osiguranje učenika Opšti uslovi za osiguranje lica Individualno praćenje postignuća učenika Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SUOpšti dokumenti

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Zakon o o srednjem obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje Zakon o ratifikaciji konvencije ujedinjenih nacija o pravima deteta
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Pravilnik o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada Pravilnik o upisu učenika u srednju školu


Interni školski akti i dokumenti

Statut Užičke gimnazije Izmene i dopune statuta - 2022.
Izmene i dopune statuta - 2020.
Izmene i dopune statuta - 2019.
Godišnji plana rada za školsku 2022/2023. godinu Izveštaj i ostvarivanju godišnjeg plana rada za školsku 2021/2022. godinu
Školski razvojni plan 2022-2027. godine - uvod Školski razvojni plan 2022-2027. godine - plan
Školski program Pravilnik o organizaciji i sprovođenju ispita
Pravilnik o vanrednim učenicima Pravilnik o izboru Učenika generacije
Poslovnik o radu Nastavničkog veća Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu Saveta roditelja Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta
Pravilnik o pravima, obavezama i vaspitnim, vaspitno-disciplinskim merama i materijalnoj odgovornosti učenika Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika
Pravila ponašanja u Užičkoj gimnaziji Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje škola organizuje
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Pravilnik o oblačenju Pravilnik o upotrebi mobilnog telefona u školi
Pravilnik o video nadzoru Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti


Planovi nastave i učenja

Društveno-jezički i prirodno-matematički smer Specijalizovano odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
Specijalizovano odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za sport

Upis 2023/2024.Festival "Na pola puta"Projektna nastava iz
engleskog jezikaEmisija "Tačke gledišta"Emisija "U centru pažnje"
TV5 UžiceNacionalna platforma
"Čuvam te"
za prevenciju nasilja