Užbenici koji će se koristiti u nastavi u 2023/2024. godini Prijava za prijemni ispit u specijalizovanom odeljenju Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u sportsko odeljenje Raspored zvonjenja Raspored izdavanja sportske sale Osiguranje - predugovorna informacija Zahtev za naknadu štete - nezgoda Osiguranje - tabela invaliditeta Posebni uslovi za osiguranje učenika Opšti uslovi za osiguranje lica Individualno praćenje postignuća učenika Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU

Školski odbor predstavlja organ upravljanja u školi i ima devet članova: tri predstavnika Nastavničkog veća, odnosno zaposlenih u školi,tri predstavnika Saveta roditelja i tri predstavnika jedinice lokalne samouprave.
Članove Školskog odbora imenuje i razrešava Skupština grada Užica, a predsednika Školskog odbora biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova na sednici.
Mandat članova Školskog odbora traje četiri godine.

Aktivnosti Školskog odbora su:
- donosi statut, pravila ponašanja u školi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
- donosi školski program, razvojni plan, godišnji plan rada i usvaja izveštaj o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;
- utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije; donosi finansijski plan škole, u skladu sa zakonom;
- usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija i nastave u prirodi;
- raspisuje konkurs za izbor direktora;
- zaključuje sa direktorom škole ugovor iz čl. 124. stav 1. Zakona;
- odlučuje o pravima i obavezama direktora škole;
- donosi odluku o proširenju delatnosti škole;
- razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;
- donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njihovom ostvarivanju;
- odlučuje po žalbi na rešenje direktora;
- obavlja i neke druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Članovi školskog odbora u školskoj 2022/2023. godini:

Ime i prezime Ovlašćeni predlagač
Slobodan Pavlović Jedinica lokalne samouprave
Dejan Gvozdenović Jedinica lokalne samouprave
Jelena Cicvarić Jedinica lokalne samouprave
Gordana Andrić Predstavnik Saveta roditelja
Željko Jevtić Predstavnik Saveta roditelja
Zoran Šestović Predstavnik Saveta roditelja
Snežana Jevđović Predstavnik zaposlenih
Slavica Veljović Predstavnik zaposlenih
Dejan Cvijetić Predstavnik zaposlenih

 

Predsednik školskog odbora je Slobodan Pavlović.Poslovnik o radu školskog odbora Uspeh učenika kraj 2022/23.god

Doček prvakaFestival "Na pola puta"Projektna nastava iz
stranih jezikaEmisija "Tačke gledišta"Emisija "U centru pažnje"
TV5 UžiceNacionalna platforma
"Čuvam te"
za prevenciju nasilja