Užbenici koji će se koristiti u nastavi u 2023/2024. godini Prijava za prijemni ispit u specijalizovanom odeljenju Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u sportsko odeljenje Raspored zvonjenja Raspored izdavanja sportske sale Osiguranje - predugovorna informacija Zahtev za naknadu štete - nezgoda Osiguranje - tabela invaliditeta Posebni uslovi za osiguranje učenika Opšti uslovi za osiguranje lica Individualno praćenje postignuća učenika Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje postojanje Saveta roditelja - član 57, kojim je utvrđeno da Škola ima Savet roditelja kao savetodavno telo i da se broj članova, način izbora i rada ovog tela utvrđuje Statutom škole. Savet roditelja škole čine po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja. Savet roditelja škole učestvuje u izvršavanju sledećih zadataka:
- predlaže predstavnike roditelja dece, odnosno učenika u organ upravljanja,
- predlaže svog prestavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i druge timove škole,
- predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada,
- učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika,
- razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaj o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju, razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove,
- predlaže organe upravljanja, namenu sredstava ostvarenih rada učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja,
- razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika,
- učestvuje u postupku propisivanja mera iz člana 42. ovog Zakona,
- daje saglaskonst na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju
- razmatra i druga pitanja utvrđena Statutom Prvu sednicu Saveta roditelja sazvaće direktor škole, a po izboru predsednika i zapisničara posao oko zakazivanja sednica i dnevnog rada dogovaraće predsednik i direktor škole. Sednicama Saveta roditelja pored direktora, njegovog zamenika, školskog pedagoga i predsednika veća odeljenskih starešina, prisustvovaće po potrebi ili pozivu predsednici stručnih veća.

Spisak roditelja za savet roditelja;Poslovnik o radu Sveta roditelja škole

Doček prvakaFestival "Na pola puta"Projektna nastava iz
stranih jezikaEmisija "Tačke gledišta"Emisija "U centru pažnje"
TV5 UžiceNacionalna platforma
"Čuvam te"
za prevenciju nasilja