Užbenici koji će se koristiti u nastavi u 2023/2024. godini Prijava za prijemni ispit u specijalizovanom odeljenju Potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima za upis u sportsko odeljenje Raspored zvonjenja Raspored izdavanja sportske sale Osiguranje - predugovorna informacija Zahtev za naknadu štete - nezgoda Osiguranje - tabela invaliditeta Posebni uslovi za osiguranje učenika Opšti uslovi za osiguranje lica Individualno praćenje postignuća učenika Evidencija drustveno-korisnog rada DKR - saglasnost za roditelje DKR - obavestenje za roditelje Zašto upisati računarsko odeljenje Obrazac za individualno praćenje ponašanja učenika Bodovanje strucnog usavrsavanja 18/19.godina Izvestaj o strucnom usavrsavanju - obrazac Lista za pracenje casova nastavnika Uputstvo za pisanje maturskog rada Šablon za maturski rad Fondacija Života Vranić Standardi kompetencija SU licni plan SU

Upis za školsku 2023/2024. godinu

Planom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Užička gimnazija u narednoj školskoj godini upisuje 8 odeljenja prvih razreda: 3 odeljenja društveno-jezičkog smera, 3 odeljenja prirodno-matematičkog smera, 1 specijalizovano odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (računarsko odeljenje) i jedno specijalizovano odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za sport (sportsko odeljenje).

Broj bodova učenika u prethodnom upisu

Obrazovni profil Maksimalan broj bodova Minimalan broj bodova
Društveno-jezički smer 97,30 76,68
Prirodno-matematički smer 100,65 86,33
Računarski smer 326,30 222,00
Sportski smer 96,73 65,66DRUŠTVENO-JEZIČKI i PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER

Društveno-jezički smer je pravi izbor za sve učenike koji žele da nakon srednje škole studiraju na fakultetima iz oblasti kao što su pravo, političke nauke, novinarstvo, sociologija, istorija, književnost, jezici i druge srodne oblasti. Znanja koje učenici stiču tokom školovanja na ovom smeru su od neprocenjivog značaja ne samo za njihovo dalje školovanje, već i za razvoj opšte kulture, širine njihovih interesovanja i razmišljanja. Učenici društveno-jezičkog smera posebnu pažnju posvećuju proširivanju znanja iz srpskog jezika i književnosti, usavršavanju stranih jezika, proučavanju psihologije, filozofije, sociologije, istorije, geografije i umetnosti, i na taj način stiču funkcionalna znanja i veštine koje će ih učiniti uspešnim studentima.

Prirodno-matematički smer namenjen je učenicima koji pokazuju poseban afinitet prema prirodnim naukama i žele da unaprede svoja znanja iz oblasti matematike, biologije, hemije, fizike, informatike. Program prirodno-matematičkog smera pruža učenicima mogućnost da se na najbolji način pripreme za veliki broj fakulteta iz oblasti tehničkih i prirodnih nauka, za studije medicine, ekonomije ili bezbednosti, računarstva i informatike. Na takmičenjima iz matematike, fizike, hemije i biologije, počevši od opštinskih, preko okružnih do republičkih učenici prirodno-matematičkog smera Užičke gimnazije, već dugi niz godina beleže najznačajnije rezultate i osvajaju najvrednije nagrade, a takav trend ċe sigurno biti nastavljen i u budućnosti.

Cilj obrazovanja i vaspitanja u gimnaziji je da se putem sticanja funkcionalnih znanja, ovladavanja veštinama, formiranja stavova i vrednosti u okviru nastavnih predmeta obezbedi pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama, interesovanjima, kao i unapređenje jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke i informatičke pismenosti, što je neophodno za nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj svakog učenika. (Plan nastave i učenja)SPECIJALIZOVANO ODELJENJE UČENIKA SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

Užička gimnazija svake godine upisuje jedno odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku od 20 učenika. Za upis u ovo odeljenje učenici polažu prijemni ispit iz matematike koji će se za školsku 2023/24. održati u Užičkoj gimnaziji u subotu 20. maja 2023. godine u periodu od 10h do 12h. Ko ne iskoristi mogućnost elektronske prijave za polaganje prijemnog ispita, može se prijaviti neposredno u Užičkoj gimnaziji u petak 21. aprila ili u ponedeljak 24. aprila 2023. godine u periodu od 9h do 16h. Zadaci na ovom ispitu sadrže zadatke srednjeg i naprednog nivoa. Da bi se položio ispit, neophodno je osvojiti najmanje 120 od 240 bodova. Krajem juna učenici polažu završni ispit za osnovnu školu, kao i svi osmaci. Na kraju se sabiraju bodovi sa prijemnog ispita iz matematike sa bodovima završnog ispita i na osnovu ukupnog broja bodova učenici se sortiraju u opadajuću listu. Prvih dvadeset učenika se upisuje u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.
U Užičkoj gimnaziji se tradicionalno održava besplatna pripremna nastava iz matematike, za upis nove generacije učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Priprema počinje 25. februara 2023. godine u terminu od 9h do 11h. Nastavu će realizovati profesori matematike iz Užičke gimnazije. Rad u školi će biti praćen i radom u Google Učionici kako bi profesori pružili svu neophodnu pomoć polaznicima u cilju što bolje pripreme budućih gimnazijalaca. Termine priprema možete pogledati ovde, a tačne satnice će biti objavljivane na naslovnoj strani sajta škole svake nedelje.
Osmaci, ako ste talentovani za matematiku i zanima vas rad na računarima, programiranje i grafički dizajn, dodjite da se družimo na pripremi, bez obzira da li se kasnije odlučite da upišete računarski smer ili neki drugi. (Plan nastave i učenja)

Osim ovih časova, učenici osmih razreda mogu pohađati i besplatnu onlajn pripremnu nastavu u organizaciji Fondacije „Centar za mlade talente“.

Više informacija o ovom smeru možete dobiti na sajtu "Računarac" koji uređejuju učenici trećeg razreda naše škole baš ovog smera, kao i na broj telefona 065/555-22-15 ili imejl: gimnazijauzice@gmail.comSPECIJALIZOVANO ODELJENJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT

Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za sport treba da omoguće da se unapredi kvalitet obrazovanja i vaspitanja učenika-sportista i budućih studenata viskokoškolskih ustanova, a posebno onih koje školuju buduće trenere u oblasti sporta i rekreacije i nastavnike fizičkog vaspitanja. Zahvaljujući kompetencijama stečenim tokom gimnazijskog školovanja, budući studenti raspolagaće znanjima i veštinama neophodnim za kritičko sagledavanje fizičke kulture, a posebno sporta kao društvene oblasti.

O SMERU
Specifičnost ovih odeljenja je u tome što će učenici za četiri godine imati ukupno 1115 časova iz oblasti sporta, što je mnogo više nego što predviđa nastavni plan ostalih gimnazijskih smerova. Iz premeta Sport i zdravlje, koji se u ostalim gimnazijskim smerovima javlja samo u obliku izbornog programa, učenici će imati 539 časova. Drugi predmet specifičan za učenike ovih odeljenja je Sport i trening, koji je zastupljen sa 576 časova u toku četiri godine. Uz pomenuti broj časova, sadržaje koji se izučavaju, stručne nastavnike i opremljenu školu, stvaraju se uslovi da maturanti postanu izuzetno efikasni studenti na odgovarajućim fakultetima. Učenici se na ovaj način posebno pripremaju za studije na fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja, uključujući i fakultete koji pripadaju univerzitetima Vojske Srbije i Policije Republike Srbije, pri čemu se ne uskraćuje prohodnost i na studijske programe iz drugih oblasti.

PREDNOSTI
Prednost obrazovanja u specijalizovanim odeljenjima je u tome što je broj učenika ograničen na 20, što omogućava efikasniji rad na časovima, a primenom savremenih tehnologija učenicima će biti omogućeno da prate nastavu na daljinu kada su na klupskim ili reprezentativnim pripremama i takmičenjima tokom školske godine.
U planu nastave i učenja specijalizovanih odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, tačno je preciziran broj teorijskih časova i časova vežbi koji će biti prilagođeni trenažnom procesu učenika u saradnji sa klubom u kome učenik trenira. U ostvarivanju različitih tema i dostizanju datih ishoda ostalih opšteobrazovnih predmeta, učenicima će biti dostupan širok dijapazon tema i sadržaja za izradu istraživačkih zadataka i projekata, kao i korišćenje metoda koji podrazumevaju aktivno učestvovanje učenika i upotrebu IKT-a.

SPECIFIČNI PREDMETI
Kada govorimo o nastavi predmeta Sport i trening, učenici će ovladati znanjima o sistemu fizičke kulture, istoriji sporta i olimpizma, sa posebnim osvrtom na sport kao društvenu delatnost i zakonitostima i pravilima trenažnog procesa. Izučavajući predmet Sport i zdravlje učenici će ovladati znanjima o uticaju pravilne ishrane i suplemenata na postignuća u sportu, značaju sporta i vežbanja na reproduktivno zdravlje i zdravlje uopšte, kao i znanjima o ulozi sporta u unapređenju kvaliteta života i prevenciji korišćenja psiho-aktivnih supstanci. (Plan nastave i učenja)

Prijavljivanje za ovo odeljenje biće u prostorijama škole ili elektronskim putem, a datumi kada će se prijava vršiti će biti naknadno objavljeni na naslovnoj strani sajta škole.
Potrebna dokumenta za upis u prethodnoj školskoj godini su bila:
– prijava za upis u sportsko odeljenje
– potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima ( potreban pečat i delovodni broj ovlašćenog Granskog saveza i potpis ovlašćenog lica Granskog saveza, navedeno u dokumentu).
Kada budemo znali datume prijave, postavićemo i obrazac prijave i potvrde na sajt škole.
Doček prvakaFestival "Na pola puta"Projektna nastava iz
stranih jezikaEmisija "Tačke gledišta"Emisija "U centru pažnje"
TV5 UžiceNacionalna platforma
"Čuvam te"
za prevenciju nasilja