Уписујемо:

3 одељења

(84 ученика)

Уписујемо:

3 одељења

(84 ученика)

Уписујемо:

1одељење

(20 ученика)

Уписујемо:

1 одељење

(20 ученика)

 

Циљ образовања и васпитања у Ужичкој гимназији је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности у оквиру наставних предмета обезбеди пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима, као и унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке и информатичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој сваког ученика.  

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Друштвено-језички смер је прави избор за све ученике који желе да након средње школе студирају на факултетима из области као што су право, политичке науке, новинарство, социологија, историја, књижевност, језици и друге сродне области. Знања које ученици стичу током школовања на овом смеру су од непроцењивог значаја не само за њихово даље школовање, већ и за развој опште културе, ширине њихових интересовања и размишљања. Ученици друштвено-језичког смера посебну пажњу посвећују проширивању знања из српског језика и књижевности, усавршавању страних језика, проучавању психологије, филозофије, социологије, историје, географије и уметности, и на тај начин стичу функционална знања и вештине које ће их учинити успешним студентима.  


(план наставе и учења)

Природно - математички смер

Природно-математички смер намењен је ученицима који показују посебан афинитет према природним наукама и желе да унапреде своја знања из области математике, биологије, хемије, физике, информатике. Програм природно-математичког смера пружа ученицима могућност да се на најбољи начин припреме за велики број факултета из области техничких и природних наука, за студије медицине, економије или безбедности, рачунарства и информатике. На такмичењима из математике, физике, хемије и биологије, почевши од општинских, преко окружних до републичких ученици природно-математичког смера Ужичке гимназије, већ дуги низ година бележе најзначајније резултате и освајају највредније награде, а такав тренд ċе сигурно бити настављен и у будућности. 


(план наставе и учења)

 

рачунарски смер

Гимназијско ИТ-одељење (Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику) представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама. Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања-студирање у тој области али при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области. Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе такозваних рачунарских предмета одвија се у групама са по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика.

За упис у ово одељење ученици полажу посебни пријемни испит из математике у мају. Задаци на овом испиту садрже задатке средњег и напредног нивоа. Да би се положио испит, неопходно је освојити најмање 120 од 240 бодова. Крајем јуна ученици полажу завршни испит за основну школу, као и сви осмаци. На крају се сабирају бодови са пријемног испита из математике са бодовима завршног испита и на основу укупног броја бодова ученици се сортирају у опадајућу листу. Првих двадесет ученика се уписује у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

У Ужичкој гимназији се традиционално одржава бесплатна припремна настава из математике, за упис нове генерације ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. Припрема почиње 2. марта у 9.00 часова у кабинету 12 на првом спрату, а наставу ће реализовати професори математике из Ужичке гимназије. Рад у школи ће бити праћен и радом у Google Учионици како би професори пружили сву неопходну помоћ полазницима у циљу што боље припреме будућих гимназијалаца. Преузмите промотиван плакат са терминима припремне наставе.

За више информација посети сајт "Рачунарац" који су креирали наши матуранти из IVр.


Важни датуми:

  • Петак и понедељак, 19. и 22.04.2024. године, 09:00-16:00, Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита
  • Субота, 18.05.2024. године, 10:00- 12:00, Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика)


(план наставе и учења)

спортски смер

Одељења ученика са посебним способностима за спорт треба да омогуће да се унапреди квалитет образовања и васпитања ученика-спортиста и будућих студената вискокошколских установа, а посебно оних које школују будуће тренере у области спорта и рекреације и наставнике физичког васпитања. Захваљујући компетенцијама стеченим током гимназијског школовања, будући студенти располагаће знањима и вештинама неопходним за критичко сагледавање физичке културе, а посебно спорта као друштвене области.

Специфичност ових одељења је у томе што ће ученици за четири године имати много више часова из области спорта него што предвиђа наставни план осталих гимназијских смерова. Ученици се на овај начин посебно припремају за студије на факултетима спорта и физичког васпитања, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и Полиције Републике Србије, при чему се не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

Предност образовања у специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године.

Пријављивање за ово одељење и подношење спортске документације се обавља у просторијама наше школе или електронским путем, од четвртка до суботе, 6-8.06.2024. године, од 8:00h до 16:00h.


(план наставе и учења)

 

одбројавамо време до почетка школе

0

преостало дана

0

преостало сати

0

преостало минута

0

преостало секунди

постави питање или нас посети

  •