6

одељења

161

ученика

17

запослених

34

година постојања

Најновије вести

У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

  22. фебруар 2024.

Ученици наше школе, Ива Мићић из IVр и Урош Бурлић из IV7, гостовали су у емисији У центру пажње телевизије ТV5 из Ужица. Са водитељком програма су разговарали о својим гимназијским данима, искуствима и знањима која су стекли, али и о својим плановима за будућности. Уз угла матураната представили су Ужичку гимназију на најбољи могући начин и показали да је знање и те како у моди. Емисију можете погледати на YouTube каналу TV5 телевизије.

припремна настава из математике

  22. фебруар 2024.

У Ужичкој гимназији се традиционално одржава бесплатна припремна настава из математике за осмаке, а поводом уписа нове генерације ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. Први час почиње 2. марта у 9.00 часова у кабинету 12 на првом спрату, а наставу ће реализовати професори математике из Ужичке гимназије са циљем што боље припреме будућих гимназијалаца. Пријава унапред није неопходна.


Предавање о безбедности на интернету

  19. фебруар 2024.

Поводом обележавања Међународног дана безбедног интернета, ученице наше школе Анастасија Гредељевић llр, Миа Антић llр и Јана Вукотић ll1 одржале су, са професорком Милијаном Аћимовић, предавање ученицима ОШ „Нада Матић“ на тему „Безбедност на интернету“.

сарадњa са Италијанским институтом за културу

  19. фебруар 2024.

У марту 2023.године посредством Италијанског института за културу, учествовали смо на конкурсу Министарства спољних послова Италије за набавку уџбеника и књига за школе у којима се учи италијански језик.Након потврдног одговора, школска библиотека богатија је за тридесетак наслова који се могу користити у настави и учењу италијанског језика. Захваљујемо се на сарадњи Италијанском институту за културу. 


Заједница гимназија Србије

  12. фебруар 2024.

У периоду од 7. до 9. фебруара 2024. године, директорка школе Биљана Грујичић присуствовала је стручном скупу Заједница гимназија Србије на Палићу. Представници Министарства просвете и Националног просветног Савета говорили су о актуелностима у области просветног система, као и о актуелним изменама Закона о средњем образовању и о положају гимназијског образовања.

Ужичка гимназија једна је од десет гимназија које се налазе у Председништву гимназија Србије.

 

настава и учење

ваннаставни живот 
школе

Креиране по мери ученика, а са циљем да пронађу своја интересовања, развију таленте, упознају нове пријатеље и добро се забаве.

Потврда заједничког ангажовања види се по успеху који ученици Ужичке гимназије постижу на републичким такмичењима из бројних предмета.

На пола пута је међународни књижевни фестивал који окупља писце из бивше Југославије. Одржава се од 2006. године у нашој школи.

Када се настава измести ван школских учионица, догоде се незаборавна путовања  и непроцењиве успомене.

УПИС

​​​

за школску 2024/2025. годину


о нама

Ужичка гимназија је верификована за остваривање наставног плана и програма средњошколцима који су заинтересовани да се образују у гимназији друштвено-језичког, природно-математичког смера, као и за остваривање новог програма - наставног плана и програма за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику, иако тренутно немамо таква одељења. Године 2018. смо добили верификацију за остваривање наставног плана и програма за Гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Последња верификација је добијена решењем из  2021. године за остваривање наставног плана и програма за Гимназију за ученике са посебним способностима за спорт.


Полазећи од чињенице да образовање има пресудну улогу у суочавању са бројним друштвено-економским, демографским, еколошким и технолошким изазовима савременог друштва, мисија Ужичке гимназије је да подстиче лични, интелектуални, социјални и емоционални развој свих ученика и наставника, који ће у атмосфери поверења, међусобног уважавања и толеранције радити, стварати и стицати квалитетна и трајна знања, вештине и вредности применљиве у даљем образовању, животу и професионалном развоју.


Само ефикасним улагањем у људске  и материјалне ресурсе кроз образовање и обучавање у складу са европским стандардима, може се доћи до одрживог и постојаног знања које ће сваком појединцу омогућити личну и професионалну оствареност и прихваћеност у друштву и учинити да он стално активно и сврсисходно учествује у развоју заједнице у којој живи.

Наша визија је да постанемо једна од најсавременијих образовних институција, која ће постављати стандарде у образовању, да постанемо школа са савременом и квалитетном наставом у добро опремљеним кабинетима која мотивише ученике за стицање, доградњу и надградњу знања; задовољавање развојних потреба ученика кроз секције, студијске екскурзије и остале ваннаставне активности; развијање капацитета за задовољавање развојних потреба друштва са нагласком на промоцији демократских вредности, друштвене кохезије, активне улоге свих грађана у друштву и интеркултуралног дијалога.


Желимо мотивисан , квалитетан и стручан кадар, који ће радити у безбедној, модерно опремљеној и добро организованој школи, чувајући њену традицију, примењујући ефикасне методе кооперативног учења у којима су ученици активни учесници у планирању, организацији и реализацији наставних и ваннаставних активности. 


Желимо наставнике који раде у складу са принципима целоживотног учења, који промовишу и унапређују једнакост, толеранцију и активну улогу грађана у друштву и који константно јачају своју креативност и спроводе иновације у свом раду, унапређујући и подржавајући развој свих нивоа образовања.

При дефинисању кључних вредности добре школе пошли смо од неких општих параметара, али смо и уважили особености гимназије у коју се традиционално уписују ученици са широким интересовањима, добрим предзнањем и усмереношћу на даље школовање. Добра гимназија  морала би да испуњава следеће услове:

 • Да на међународно признатом нивоу формира навике, знања и умења потребна за наставак школовања у оквиру вишег и високог образовања;
 • Да омогући пуно исказивање склоности и даровитости за науку, уметност, спорт и друге облике стваралаштва кроз што већи број различитих, континуираних и систематичних наставних и ваннаставних активности;
 • Да располаже са довољно добро опремљеног простора који би задовољавао различите потребе наставних и ваннаставних активности;
 • Да има стручан кадар мотивисан за стално усавршавање, да афирмише и подржава модел сталног учења код свих;
 • Да негује усмереност ка високим постигнућима ученика на следећем нивоу школовања;
 • Да пружа помоћ у раду ученицима који имају тешкоће при савладавању програма;
 • Да утиче на самостално критичко мишљење и друштвено одговорно понашање;
 • Развија свест о потреби неговања сопствених културних традиција и упознавању са другим културама и цивилизацијама;
 • Да развија одговорност за поштовање људских права и слобода, за међусобну толеранцију и уважавање људи;
 • Да остварује добре односе на свим релацијама: ученик - ученик, ученик - професор, професор-професор, професор – директор, професор – родитељ тако да сви буду свесни своје одговорности у процесу образовања и васпитања;
 • Да створи пријатан и чист радни простор и да код ученика имају формира свест о одговорности за личну хигијену и сопствено физичко и ментално здравље;
 • Да има стручно руководство;
 • Да негује тимски рад који ће кроз идентификацију потреба водити ка остварењу заједничких циљева;
 • Да развија сарадњу са другим школама у земљи и иностранству;
 • Да интензивно сарађује са локалном заједницом.

Наша школа сарађује са бројим институцијама на локалном и државном нивоу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Школска управа у Ужицу, Муп Ужице, Регионални центар за професионални развој у образовању, Завод за унапређење образовања и васпитања, Центар за права детета, Јазас, Канцеларија за младе, Основне и средње школе у граду,  Заједнице гимназија, Учитељски факултет, Сви спортски клубови Златиборског округа, Факултети и високе школе из републике, Дом ученика “Петар Радовановић“, Спортски савез, Установа 'Велики парк'(градски стадион, хала спортова, градски базен), Електронски и штампани медији: радио Луна, Радио Прва, Радио Ужице, РТС, ТВ5, ТВ Лав, ТВ Алфа, Ужичка недеља, Данас и други, Дом здравља Ужице, Завод за јавно здравље Ужице, Служба за трансфузију крви Ужице, Црвени крст, Центар за социјални рад Ужице,  Национална служба за запошљавање Ужице, Одељење за друштвене делатности града Ужица, Градска управа Ужице, Еко-фонд, Народно позориште Ужице, Градска библиотека Ужица, Градски културни центар Ужице, Народни музеј Ужице, Градска галерија Ужице, Историјски архив Ужице, Француски институт, Руски дом Београд, Институт Ломоносов, Универзитет у Курску - Русија, ЕЛТА – Удружење наставника енглеског језика, издавачка кућа Pearson, Издавачка кућа Educational Centre, The English Book Београд, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Друштво математичара – Подружница математичара Ужице, Дечји културни центар, Друштво историчара Ужица, РРА 'Златибор', Зелени савет Града Ужица, Депонија 'Дубоко', Друштво физичара Србије, ЦЕРН Женева, Друштво српских домаћин, Филозофски факултет Сарајево, CCDF Француска, Hartefact фонд, Гимназије и средње школе из Сарајева, Ријеке, Загреба, Врања, Београда, Зрењанина  и многе друге.

Колектив 
Ужичке гимназије

директор школе

Наставничко веће чини око 80 наставника

Педагог, психолог и библиотекари

Административно - финансијско и помоћно-техничко особље

Наставни кадар

 • Александар Алексић: Оперативни системи и рачунарске мреже, Примена рачунара, Објектно оријентисано програмирање, Програмирање, Веб програмирање
 • Александар Пековић:  Физичко васпитање и  Спорт и тренинг
 • Александар Петровић: Спорт и здравље и  Здравље и спорт
 • Анка Мисаиловић: Рачунарство и информатика
 • Биљана Милојевић: Уметност и дизајн
 • Биљана Ристић: Програмирање и  Веб програмирање
 • Биљана Спаловић: Ликовна култура
 • Биљана Шоловић: Географија
 • Бојана Броћић: Италијански језик
 • Бојана Хаџи Јовановић: Српски језик и књижевност
 • Борис Илић: Социологија
 • Бранка Вукић: Руски језик и Грађанско васпитање
 • Бранкица Скорковић: Енглески језик
 • Будимир Радојчић: Историја
 • Владица Родаљевић: Уметност и дизајн
 • Вукадин Симовић: Физичко васпитање
 • Вукашин Тарабић: Физичко васпитање и  Спорт и тренинг
 • Гордана Даниловић: Српски језик и књижевност и  Уметност и дизајн
 • Гордана Шишић: Образовање за одрживи развој
 • Данијела Савић: Физика
 • Данка Ковачевић: Енглески језик
 • Дејан Цвијетић:  Математика
 • Добрина Пејовић: Француски језик
 • Драган Вићентић: Ликовна култура и Уметност и дизајн
 • Драгана Ђурић: Психологија
 • Драгица Селаковић: Хемија
 • Дубравка Митрашиновић: Математика, Базе података и Примена рачунара
 • Душица Виторовић: Српски језик и књижевност
 • Душица Илић: Историја и  Грађанско васпитање
 • Душица Ристовић:  Биологија и  Примењене науке
 • Ђурђица Судзиловски: Француски језик
 • Емилија Тодоровић: Рачунарство и информатика
 • Желимирка Глинтић: Математика, Рачунарство и информатика
 • Зоран Жупић: Музичка култура
 • Зорица Старчевић: Филозофија, Појединац, група, друштво и Методологија научног истраживања
 • Ивана Јанковић: Религије и цивилизације
 • Игор Мариновић: Спорт и здравље, Здравље и спорт и Грађанско васпитање
 • Ирина Гудурић: Српски језик и књижевност
 • Исидора Шиљак: Немачки језик
 • Јанко Божовић: Верска настава и Савремене технологије
 • Јелена Ристовић: Латински језик
 • Јелена Ћоровић: Енглески језик
 • Јована Јокић: Физичко васпитање и  Спорт и здравље
 • Катарина Секулић Илић: Математика и Програмске парадигме
 • Катарина Смиљанић: Филозофија и Појединац, група, друштво
 • Кристина Ратковић: Географија и Примењене науке
 • Љиљана  Смиљанић: Српски језик
 • Марија Станковић: Математика и Дискретна математика
 • Милена Јелисавчић: Математика и  Рачунарство и информатика
 • Милена Стричић: Српски језик и књиж.
 • Милијана Аћимовић: Рачунарство и информатика, Примена рачунара, Рачунарски системи и Базе података
 • Милица Зарић: Биологија
 • Милка Павловић: Психологија
 • Мира Марјановић: Математика и Базе података
 • Мирјана Благојевић: Српски језик и књижевност
 • Мирјана Галечић: Географија
 • Мирјана Којадиновић: Хемија и Примењене науке
 • Мирјана Милошевић: Рачунарство и информатика и  Савремене технологије
 • Мирјана Митрашиновић:  Биологија и Примењене науке 1
 • Наташа Гавриловић: Математика
 • Наташа Смиљанић: Физика
 • Невенка Демировић: Енглески језик
 • Никола Спасојевић: Грађанско васпитање
 • Нинослава Јовановић: Шпански језик, Језик медији култура и Грађанско васпитање
 • Оливера Куљанин: Хемија
 • Предраг Јовановић: Грађанско васпитање, Примењене науке,  Образовање за одрживи развој, Примењене науке 1
 • Ружица Марјановић: Српски језик и књиж.
 • Саша Станојевић: Биологија
 • Светлана Гавриловић: Енглески језик
 • Светлана Кнежевић: Физичко васпитање
 • Светлана Миловановић: Историја и Религије и цивилизације
 • Славица Вељовић: Хемија и Примењене науке
 • Снежана  Јевђовић: Физика
 • Снежана Недељковић: Историја
 • Соња Ковачевић: Филозофија и  Појединац, група, друштво
 • Цмиљка Васовић: Физика

Стручни сарадници

 • Емилија Станковић, педагог
 • Драгана Радовић, психолог
 • Славко Марковић, библиотекар
 • Катарина Смиљанић, библиотекар
 • Соња Ковачевић, библиотекар
 • Нинослава Јовановић, библиотекар

административно - финасијско и помоћно - техничко особље

  • Миланка Јањић, секретар школе
  • Дејан Веизовић, административно–финансијски радник
  • Слађенка Пенезић, шеф рачуноводства
  • Дарко Васиљевић, техничар одржавања информационих система и технологија
  • Драгана Радојичић, административно-финансијски радник
  • Слободан Ковачевић, домар школе
  • Снежана Миловановић, хигијеничар
  • Десанка Савић, хигијеничар
  • Милоратка Алексић, хигијеничар
  • Драгана Перић, хигијеничар
  • Сретина Тешић, хигијеничар
  • Драгана Ђурић, хигијеничар
  • Миланка Арсић, хигијеничар

постави питање или нас посети

 •